Přihláška dítěte

Mostecká psí škola RASTAVA  – Výcvikový areál u vodní nádrže Matylda

Přihláška pro dítě

na kurzy Agility a Školičky pokročilého výcviku (vyberte, do kterého kurzu agility se hlásíte a podepsanou přihlášku rodiči doneste na první hodinu)

agility úterý                    x                     agility čtvrtek

Jméno a příjmení dítěte:

Věk:

Bydliště:

Mobil: email:

Zákonný zástupce dítěte:
(jméno a příjmení)

tel:                                                       email:

Další kontakty (např. druhého rodiče, prarodičů)
Jméno a příjmení:

Mobil: email:
———————————————————————————————————————–
Údaje o psovi:
Jméno psa (tak jak mu říkáte):

Plemeno:

Narození (pokud není známo, tak přibližně):

———————————————————————————————————-
Výcvikové dny a ceny jsou uvedené na stránkách Mostecké psí školy RASTAVA www.rastava-most.cz .
Případné změny jsou zaslány zprávami SMS nebo na email, uvedený v přihlášce.
Účastník kurzu je povinen řídit se Vnitřním řádem a Informacemi o venčení v rekreačním areálu Matylda. Přihláška je platná po uhrazení částky za kurz.
—–

Níže podepsaný zákonný zástupce souhlasí s tím, aby výše uvedené dítě navštěvovalo kurzy agility a Školičku pro pokročilé.

Zákonný zástupce: