Přihláška

Přihláška na týdenní pobyt  30.6. – 7.7. 2018

Údaje o účastníkovi:

Jméno  a příjmení účastníka (psovoda):

rok narození:

bytem:

telefon a email:

Doprovázející osoby:                                                                                                              Příjmení a jméno a věk

 

————————————————————————————————————————

Údaje o psovi:

Jméno psa:

dat. narození/pohlaví:

plemeno:

Další pes ve výcviku: