Přihláška dítěte na agility

Ochrana osobních údajů

Zasláním přihlášky souhlasím s tím, aby správce zpracovával osobní údaje,  v souladu s výše uvedeným a tento můj souhlas je zcela dobrovolný.

Přihlášku si zkopírujte do svého počítače a pak zašlete na email (viz. kontakty) nebo údaje napište přímo do emailu

Ceny kurzu agility

Přihláška pro dítě

na kurzy Agility – podepsanou přihlášku rodiči doneste na první hodinu

Jméno a příjmení dítěte:

Věk:

Bydliště:

Zákonný zástupce dítěte: (jméno a příjmení)

tel:                                                email:

Další kontakty (např. druhého rodiče, prarodičů)
Jméno a příjmení:

tel:                                              email:

——————————————————————————————————————–
Údaje o psovi:
Jméno psa (tak jak mu říkáte):

Plemeno:

Narození (pokud není známo, tak přibližně):

———————————————————————————————————

Případné změny jsou zaslány zprávami SMS nebo na vámi uvedené kontakty v přihlášce.
Účastník kurzu je povinen řídit se Vnitřním řádem a Informacemi o venčení v rekreačním areálu Matylda. (Najdete na našich stránkách)
—–

Níže podepsaný zákonný zástupce souhlasí s tím, aby výše uvedené dítě navštěvovalo kurzy agility.

Souhlasím – s případným umístěním fotografií případně videosekvencí, na kterých bude moje dcera/syn rozpoznán, v souladu s výše uvedeným a tento souhlas je zcela dobrovolný.

Nesouhlasím – s případným umístěním fotografií případně videosekvencí, na kterých bude moje dcera/syn rozpoznán, v souladu s výše uvedeným.

Zákonný zástupce: