Přihláška

Přihláška na prázdninový výcvik 

Ochrana osobních údajů
Zasláním přihlášky souhlasím s tím, aby správce zpracovával osobní údaje,  v souladu s výše uvedeným a tento můj souhlas je zcela dobrovolný.

Vyberte, o který typ výcviku máte zájem:  (zakroužkujte váš výběr)

Výcvik s pobytem

Výcvik bez pobytu celodenní

Výcvik bez pobytu dopolední nebo odpolední

Údaje o účastníkovi výcviku:

Jméno  a příjmení účastníka (psovoda):

rok narození:

bydliště (město):

telefon a email:

Doprovázející osoby:   

Příjmení a jméno, věk

 

————————————————————————————————————–

Údaje o psovi:

Jméno psa:

dat. narození/pohlaví:

plemeno:

Další pes ve výcviku:

 


Souhlasím – s případným umístěním fotografií případně videosekvencí, na kterých budu rozpoznán, v souladu s výše uvedeným a tento souhlas je zcela dobrovolný.

Nesouhlasím – s případným umístěním fotografií případně videosekvencí, na kterých budu rozpoznán, v souladu s výše uvedeným.