Přihláška

Přihláška na týdenní pobyt   

Ochrana osobních údajů
Zasláním přihlášky souhlasím s tím, aby správce zpracovával osobní údaje,  v souladu s výše uvedeným a tento můj souhlas je zcela dobrovolný.

Údaje o účastníkovi:

Jméno  a příjmení účastníka (psovoda):

rok narození:

bydliště (město):

telefon a email:

Doprovázející osoby:   

Příjmení a jméno, věk

————————————————————————————————————————

Údaje o psovi:

Jméno psa:

dat. narození/pohlaví:

plemeno:

Další pes ve výcviku:


Souhlasím – s případným umístěním fotografií případně videosekvencí, na kterých budu rozpoznán, v souladu s výše uvedeným a tento souhlas je zcela dobrovolný.

Nesouhlasím – s případným umístěním fotografií případně videosekvencí, na kterých budu rozpoznán, v souladu s výše uvedeným.