Ochrana osobních údajů

Mostecká psí škola RASTAVA z.s.

Nová Hraniční 91, Most – Souš, 435 02                    IČO:   27005691            

tel.:    602 38 91 48

email: rafe@centrum.cz

www.rastava-most.cz

Ochrana osobních údajů

Povinná informační povinnost a kontaktní údaje

Mostecká psí škola RASTAVA z.s. zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu pro zajištění činnosti spolku.

 

Osobní údaje získáváme na základě:

Přihlášek do kurzů našeho spolku. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu (město a věk) a pro komunikaci (jméno, příjmení, telefonní kontakt a kontakt elektronický). U nezletilých účastníků kurzu zpracováváme, pro potřeby kontaktu se zákonnými zástupci, jméno zákonného zástupce, bydliště, telefonní a elektronický kontakt. U nezletilých účastníků kurzu je na přihlášce nutný podpis zákonného zástupce.

 

Pokud jste dodavatelem, dárcem či pracovníkem našeho spolku, poskytujete nám osobní údaje na základě spolupráce. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány pro zákonné účely (finanční úřad, ZP, OSSZ, PČR)

 

Osobní údaje, které nám poskytnete (poskytovatel se zavazuje, že údaje jsou pravdivé), jsou zpracovávány pro potřeby evidence spolku a nejsou předávány třetí osobě. K osobním údajům má přístup vedení spolku. Pověřencem pro zpracovávání osobních údajů je Radka Fenclová.

 

Správcem OÚ:

Mostecká psí škola RASTAVA z.s.

Nová Hraniční 91

435 02 Most – Souš

IČO: 27005691

Mostecká psí škola RASTAVA z.s. pořizuje, za účelem prezentace a zvýšení zájmu zákonných zástupců a celé široké veřejnosti o účast v kurzech a akcích pořádané Mosteckou psí školou RASTAVA z.s., fotografie, videa a zvukové záznamy z kurzů a akcí, které pořádá. K prezentaci spolku používá Mostecká psí škola RASTAVA z.s. webové stránky spolku, portál rajče.net, tisk a sociální sítě.

Poskytovatel osobních údajů má:

– Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů

– Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají

– Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají a právo být zapomenut

– Právo souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání se podává u správce.

 

– Právo podat stížnost na porušení pr. předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a to dozorovému orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.