Propozice – Mostecký voříšek

PROPOZICE –  Mostecký voříšek  VIII. ročník 

Výstava se koná 22. 9. 2018 od 10. hodin v areálu Mostecké psí školy RASTAVA u vodní nádrže Matylda v Mostě – Souši mapa

Pokyny pro vystavovatele:

Veterinární přejímka pejsků je od 9:30 do 9:55 přímo na místě.  Výstava bude zahájena v 10:00. Prosím dostavte se na přejímku včas.

S sebou nezapomeňte očkovací průkaz psa s platným očkováním (DHPPiL a R) a odčervením . Očkování ne kratší než jeden měsíc a ne delší než jeden rok. Při přejímce budou vybírány piškoty, které jsou součástí startovného.  Pokud budete mít nějaké další věci pro pejsky do útulku, budou se také přebírat u přejímky psů.

Kromě posuzování psí krásy, bude součástí výstavy také předvedení toho, jak umí váš pejsek poslouchat, případně předvedení nějakých psích kousků a triků, které váš pejsek umí.

Startovné:

1.pes  200,– Kč

2.pes  150,– Kč

Platba na místě 300,– Kč

+ sáček piškotů (předání v den výstavy – bude předán pejskům                                                                v mosteckém útulku)

Startovné zašlete na č.ú. u KB

43-6892830217/0100

Uzávěrka přihlášek:          do  15.09. 2018

Vyhodnoceni budou:

Nejhezčí voříšek výstavy :

pes   1. – 3. místo

fena  1. – 3. místo

Nejšikovnější voříšek výstavy:

pes    1. -.3. místo

fena  1. – 3. místo

Nejstarší voříšek výstavy

Sympaťák výstavy

—————————————————————————————————————–

Pejsci musí být po dobu akce na vodítku, volný pohyb pejsků během výstavy je v areálu psí školy zakázán. Pokud víte, že má váš pejsek problémy s kontaktem s ostatními psy, nezapomeňte, prosím, náhubek pokud je to nutné. Z výstavy jsou vyloučeny háravé feny a feny ve vyšším stupni březosti. Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. nebude na výstavu připuštěn pes s kupírovanýma ušima.

Účastníci jsou povinni řídit se Vnitřním řádem Mostecké psí školy RASTAVA z.s. a Pokyny k venčení.  Dále jsou povinni řídit se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Porušení řádů  a nedodržení pokynů pořadatele mohou vést k  vyloučeni vystavovatele  z výstavy bez nároku na vrácení startovného. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení startovného. Pokud se výstava  nemůže konat z vyšší moci – nepředvídatelných příčin, budou poplatky použity na úhradu prokazatelných výloh výstavy.

Areál Mostecké psí školy RASTAVA z.s. se nachází v rekreačním areálu Matylda, proto je nutné dodržovat čistotu a po vašem psovi uklízet.

V našem areálu je k dispozici WC, pitná voda.  Areál je oplocený.

Těšíme se na viděnou.

Mostecká psí škola RASTAVA

Zde najdete inforamace : Řády a informace

Přihláška